A Médiatanács 279/2022. (III. 22.) számú döntése

A KMUSZ2021 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított DIGART-M Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2022. március 22.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a DIGART-M Kft. MA-KMUSZ2021-5/2021. iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és beszámolási határidő 2022. augusztus 31-re történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.