A Médiatanács 285/2022. (III. 22.) számú döntése

A Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára megindított pályázati eljárásban nyertes HUNICOM STÚDIÓ Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2022. március 22.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budaörs 104,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban a 164/2022. (II. 22.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a HUNICOM STÚDIÓ Kft. és PJ/24152‑6/2019. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Budaörs 104,8 MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a HUNICOM STÚDIÓ Kft.-vel a Budaörs 104,8 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozóan, a HUNICOM STÚDIÓ Kft. 2019. szeptember 16-án benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.