A Médiatanács 341/2022. (IV. 5.) számú döntése

Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2021. évi médiaszolgáltatói beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2022. április 5.

  1. A Médiatanács jelen előterjesztés mellékletében szereplő nyomtatvány szerint határozza meg az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatások 2021. évi működésére vonatkozó médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettségének tartalmát, és azt honlapján közzéteszi.
  2. A Médiatanács a beszámoló benyújtásának határidejét 2022. június 10. napjában határozza meg.
  3. A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti levél útján tájékoztatja az érintett médiaszolgáltatókat döntéséről.