A Médiatanács 345/2022. (IV. 5.) számú döntése

A Hold Reklám Kft. által üzemeltetett Retro Rádió állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3 9. közötti műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. április 5.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Hold Reklám Kft. az általa üzemeltetett Retro Rádió állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 3‑9. közötti adáshetén megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.