A Médiatanács 362/2022. (IV. 12.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. április 12.

  1. A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. június 1. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, ezért az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 805.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.
  2. A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 60.000,- Ft bírsággal sújtja.
  3. A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltatót felszólítja, hogy a 2021. év június 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozó, az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen eleget.