A Médiatanács 364/2022. (IV. 12.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [Szabadi Attila egyéni vállalkozó (Régió Plusz Televízió)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. április 12.

A Médiatanács Szabadi Attila egyéni vállalkozó médiaszolgáltató Régió Plusz Televízió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. december 6. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, ezért az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 13.750,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.