A Médiatanács 365/2022. (IV. 12.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. június 1. - december 31.) tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása [Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület (Tótvázsony Tv)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. április 12.

  1. A Médiatanács a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület médiaszolgáltató Tótvázsony Tv állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. június 27. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, ezért az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 17.500,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.
  2. A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 10.000,- Ft bírsággal sújtja.