Értesítés építési engedély megadásáról – CM/9933-4/2022. számú határozat: Magyar Telekom Nyrt. FTTH hálózatfejlesztés Sárospatak település, Belváros terület lefedő hálózat 1. ütem megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügye

Közzétéve: 2022. április 26.

Iktatószám: CM/9933-4/2022
Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. FTTH hálózatfejlesztés Sárospatak település, Belváros terület lefedő hálózat 1. ütem megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügye.
HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Kavalecz Lajos
Tel.: 46/555-532

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. április 26. napján kelt, CM/9933-3/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2022. április 26.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/9933/2022 Magyar Telekom Nyrt. FTTH hálózatfejlesztés Sárospatak település, Belváros terület lefedő hálózat 1. ütem megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügye. Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. április 26. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-532 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII.31.) Korm. rend. 1.§-a és 1. sz. melléklet 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2022. április 26.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2022. április 26.
Levétel napja: 2022. május 2.