A Médiatanács 393/2022. (IV. 26.) számú döntése

A PluszRádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) közösségi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 9. § (1) bekezdésében, a 63. § (12) bekezdésében, a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a 32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. április 26.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a PluszRádió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Győr 100,1 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 40.000,- Ft bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott műsorában megsértette az Mttv. 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 10.000,- Ft bírsággal sújtja.
  3. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Győr Plusz Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2022. január 3-9. között sugárzott műsorában huszonnégy (24) alkalommal megsértette az Mttv. 32. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.