A Médiatanács 400/2022. (IV. 26.) számú döntése

A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű, lineáris audiovizuális médiaszolgáltatáson 2021. december 13-án 21 óra 28 perckor sugárzott „Nagy Ő” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés és a klasszifikációs rendelkezések vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2022. április 26.

A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2021. december 13-án 21 óra 28 perckor sugárzott „Nagy Ő” című műsorszámával megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 1.000.000,- Ft bírsággal, a vezető tisztségviselőt az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján 60.000,- Ft bírsággal sújtja.

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2021. december 13-án 21 óra 28 perckor sugárzott „Nagy Ő” című műsorszámával nem sértette meg az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi kötelezettségét.