Értesítés hatósági eljárás megindulásáról - EE/11256/2022. számú eljárás: Nyársapát bázisállomás R1 lefedettséget biztosító 30m magas torony kültéri kabinettel (Nyársapát, 91/4 hrsz.)

Közzétéve: 2022. május 5.

Iktatószám: EE/11256-2/2022
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Botlik Gergő
Készült: 2022.05.05.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket Nyársapát bázisállomás R1 lefedettséget biztosító 30m magas torony kültéri kabinettel használatbavételi engedélyezés tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022.05.05.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/11256/2022 Nyársapát bázisállomás R1 lefedettséget biztosító 30m magas torony kültéri kabinettel (Nyársapát, 91/4 hrsz.) GSMRI-Konzorcium i-Cell Mobilsoft Zrt. (1037 Budapest, Bécsi út 271.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) az 1/468-0580 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022. 05. 05.

Levétel napja: 2022. 05. 10.