A Médiatanács 404/2022. (V. 3.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatósági döntés dátuma: 2022. május 3.

A Médiatanács felhatalmazza az NMHH Elnökét, hogy az MTVA költségvetésében az alábbi átcsoportosításokat elvégezze:

 1. Az MTVA 2021. évi költségvetése kiadási oldalának „2. Magyar Média Mecenatúra támogatás” kiadási előirányzatát a kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, 26,5 millió forinttal megemelje.
 2. Az MTVA 2021. évi költségvetése kiadási oldalának „3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.” kiadási előirányzatát 20,7 millió forinttal megemelje.
 3. Az MTVA 2021. évi költségvetése kiadási oldalának „4. Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelői tevékenysége kiadásai” kiadási előirányzatát 3 122,8 millió forinttal csökkentse:
 • 4.1 Személyi juttatások és járulékok előirányzatát 711,2 millió forinttal növelje,
 • 4.2 Dologi kiadások előirányzatát 9 382,3 millió forinttal csökkentse,
 • 4.3 Beruházások, felújítások előirányzatát 5 548,3 millió forinttal növelje.
 1. Az MTVA 2021. évi költségvetése kiadási oldalának „5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása” kiadási előirányzatát 350,0 millió forinttal növelje.
 2. Az MTVA 2021. évi költségvetése kiadási oldalának „6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft.” kiadási előirányzatát 212,7 millió forinttal növelje.
 3. Az MTVA 2021. évi költségvetése kiadási oldalának „8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó” kiadási előirányzatát 58,7 millió forinttal megemelje.
 4. Az MTVA 2021. évi költségvetése kiadási oldalának „10. Egyéb céltámogatások felhasználása” kiadási előirányzatát 202,6 millió forinttal megemelje.
 5. Az MTVA 2021. évi költségvetése kiadási oldalának „12. Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások” kiadási előirányzatát 181,7 millió forinttal megemelje.
 6. Az MTVA 2021. évi költségvetése kiadási oldalának „13. Átadott pénzeszközök, támogatások” kiadási előirányzatát 38,2 millió forinttal létrehozza.
 7. Az MTVA 2021. évi költségvetése bevételi oldalának „2. Médiaszolgáltatási díj” bevételi előirányzatát 1 173,7 millió forinttal csökkentse.
 8. Az MTVA 2021. évi költségvetése bevételi oldalának „3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)” bevételi előirányzatát 11,3 millió forinttal csökkentse.
 9. Az MTVA 2021. évi költségvetése bevételi oldalának „4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék” bevételi előirányzatát 18,5 millió forinttal csökkentse.
 10. Az MTVA 2021. évi költségvetése bevételi oldalának „6. Egyéb céltámogatások” bevételi előirányzatát 177,7 millió forinttal megemelje.
 11. Az MTVA 2021. évi költségvetése bevételi oldalának „7. Finanszírozott áfa visszatérítése” bevételi előirányzatát 91,8 millió forinttal létrehozza.
 12. Az MTVA 2021. évi költségvetése bevételi oldalának „8. Visszakövetelt támogatások” bevételi előirányzatát 11,3 millió forinttal létrehozza.
 13. Az MTVA 2021. évi költségvetése bevételi oldalának „9. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek” bevételi előirányzatát 1 100,2 millió forinttal csökkentse.
 14. Az MTVA 2021. évi költségvetése bevételi oldalának „Előző évi közszolgálati tartalék felhasználása” bevételi előirányzatát 1 025,6 millió forinttal létrehozza.