A Médiatanács 405/2022. (V. 3.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2022. évi közszolgálati tartalékképzéséről

Hatósági döntés dátuma: 2022. május 3.

A Médiatanács az MTVA 2021. év során nyújtott források fel nem használt része terhére 1 034,4 millió forint összegben az MTVA költségvetésében közszolgálati tartalékot képez. A tartalék a közszolgálati feladatok hatékonyabb elvégzésére irányuló fejlesztések fedezésére használható fel.