A Médiatanács 406/2022. (V. 3.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. évi költségvetésének teljesüléséről

Hatósági döntés dátuma: 2022. május 3.

A Médiatanács úgy dönt, hogy elfogadja és az Országgyűlés elé terjeszti a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2021. évi költségvetésének teljesüléséről készített beszámolót és annak indokolását

115 684,2 millió forint kiadási főösszeggel,

116 718,6 millió forint bevételi főösszeggel, és

1 034,4 millió forint közszolgálati tartalékkal.

Az óvadékok, függő bevételek változása 135,5 millió forint.

A beszámoló és annak indokolása a döntés elválaszthatatlan 1-2. mellékletét képezik.