A Médiatanács 418/2022. (V. 3.) számú döntése

A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Life TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. január 24-30. közötti műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának és az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. május 3.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Media Vivantis Zrt. médiaszolgáltató a Life TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. január 25-én 03:34:45 és 03:59:01 között sugárzott „Keverd újra, Buday!” című műsorszám közzétételekor egy alkalommal megsértette az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontját, továbbá a 2022. január 29-én 05:00:16 és 05:22:18 között és 2022. január 30-án 11:30:25 és 11:52:34 között sugárzott „Otthon neked”, valamint a 2022. január 30-án 12:30:23 és 12:52:23 között sugárzott „Fitt Life” című műsorszámok közzétételével összesen három alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.