A Médiatanács 420/2022. (V. 3.) számú döntése

A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban 2022. március 20-án 18:58:22 órai kezdettel sugárzott „Sztárban sztár” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [a klasszifikációs rendelkezések érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2022. május 3.

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.