Helyi rádiók hallgatottságmérése, 2021. második félév (II. komponens)

A dokumentum letöltése (pdf)

Közzétéve: 2022. május 16.

Bevezetés

A „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére rádiós közönségmérések teljes körű lebonyolítása” tárgyú, 2018-tól 2020-ig terjedő, majd a hasonló, 2021-től 2022-ig tartó ciklust felölelő közbeszerzési eljárást is a Kantar Hoffmann – M-Meter konzorcium nyerte. A tender szerint lebonyolított kutatás eredményeinek közlésére az országos és fővárosi rádiók esetében havonta, a megyei jogú városok és hálózatos vételkörzetek esetében negyedévente, míg a kisebb helyi vételkörzeteknél félévente kerül sor.

A tenderkiírás műszaki leírásának megfelelően az új hallgatottságmérés kisebb, helyi vételkörzeteknek szentelt kutatási része telefonos, másnapi felidézéses (CATI day after recall) módszertannal zajlik 500, a vételkörzet lélekszámának függvényében az NMHH szakértőinek jóváhagyásával esetenként 400 vagy 300 fős mintán.

Jelen összefoglaló kizárólag a tenderkiírás és az azon alapuló rádiós hallgatottságmérés II. komponensének rádióit, azaz a kisebb, helyi vételkörzetes rádiók hallgatottsági eredményeit taglalja. A mérésben szereplő rádiók közül a nyílt adatközlést választók eredményeit szerepeltettük.

Ha másképp nem jelöljük, az ábrázolt adatok az adott vételkörzet 15 éves és idősebb sokaságára értendők. A vételkörzeti lélekszámok eltéréséből fakadóan az ezer főben illetve százalékban értelmezett hallgatottságok – s így az ezeket alapul vevő toplistákon kapott helyezések is – nagyban eltérhetnek egymástól.