A Médiatanács 452/2022. (V. 17.) számú döntése

A lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók 2021. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata [Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. (EWTN BONUM)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. május 17.

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Bonum TV Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben az EWTN BONUM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében, az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 20. § (1) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettség 2021. évben történő teljesítésének felügyelete tárgyában.