A Médiatanács 471/2022. (V. 17.) számú döntése

A GYULA TV Kft. által üzemeltetett Gyula TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 9. § (1), valamint a 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. május 17.

A Médiatanács megállapítja, hogy a GYULA TV Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Gyula TV állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. január 10-16. között sugárzott műsorában összesen tizennégy alkalommal megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (1) bekezdésében és 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 10.000,- Ft bírsággal sújtja.