Értesítés építési engedélyezési eljárás lezárásáról – CD/11306-7/2022. számú határozat: Szolnok, Belváros Dél GPON optikai hálózat építés, 376-Zrínyi, alépítmény-hálózat építés és behúzás meglévő alépítménybe, léges hálózatépítés EON oszlopsoron

Közzétéve: 2022. május 25.

Iktatószám: CD/11306-7/2022.
Tárgy: Szolnok, Belváros Dél GPON optikai hálózat építés, 376-Zrínyi, alépítmény-hálózat építés és behúzás meglévő alépítménybe, léges hálózatépítés EON oszlopsoron építési engedélyezési eljárásának lezárásáról.
H I R D E T M É N Y
Ügyintéző: Lugosi-Vezendi Edit
Tel.: (52) 522-174

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2022. május 24. napján kelt, CD/11306-6/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2022. május 25.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/11306/2022. Szolnok, Belváros Dél GPON optikai hálózat építés, 376-Zrínyi, alépítmény-hálózat építés és behúzás meglévő alépítménybe, léges hálózatépítés EON oszlopsoron Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. május 24. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-174 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) 88. § (1) bekezdés c) pontja történt

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2022. május 24.

Németh József
hatósági irodavezető