Értesítés építési engedély megadásáról – CM/7128-6/2022. számú határozat: Kazincbarcika, 2606 sz. ök. út új nyomvonalának korszerűségi felülvizsgálati és kiviteli terve G1-3 Távközlés – VODAFONE Magyarország ZRt hírközlési kábel kiváltása elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügye

Közzétéve: 2022. május 27.

Iktatószám: CM/7128-6/2022.
Tárgy: Kazincbarcika, 2606 sz. ök. út új nyomvonalának korszerűségi felülvizsgálati és kiviteli terve G1-3 Távközlés – VODAFONE Magyarország ZRt hírközlési kábel kiváltása elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügye
           HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Hocza Ferenc
Tel.: +36 46 555 524
E-mail: hocza.ferenc@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. május 27. napján kelt, CM/7128-5/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. május 27.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/7128/2022. Kazincbarcika, 2606 sz. ök. út új nyomvonalának korszerűségi felülvizsgálati és kiviteli terve G1-3 Távközlés – VODAFONE Magyarország ZRt hírközlési kábel kiváltása elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügye Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. május 27. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-524 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1.2.19. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Miskolc, 2022. május 27.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2022. május 27.
Levétel napja: 2022. június 2.