A Médiatanács 501/2022. (V. 31.) számú döntése

A TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról

Hatósági döntés dátuma: 2022. május 31.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a TVÁLLANDÓ2022 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázókkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé.

a döntés mellékletei:
1. melléklet: támogatási szerződés
2. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez egyéni könyvvizsgáló esetén
3. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez könyvvizsgáló társaság esetén
4. melléklet: nyilatkozat a közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó szabályoknak való megfelelésről
5. melléklet: beszámoló űrlap
6. melléklet: tételösszesítő
7. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei