Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CM/10049-13/2022. számú határozat: Perkupa település (hrsz.: 485/2), a BZ34587 kódnevű antennatartó torony

Közzétéve: 2022. június 16.

Iktatószám: CM/10049-14/2022
Tárgy: Perkupa településen hrsz.: 485/2 ingatlanon BZ34587 Perkupa kódnevű, 30 m-es távközlési antennatartó acéltorony elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezési ügye
Ügyintéző: Mezeiné Galuska Judit
Tel: 46/555-522
e-mail: galuska.judit@nmhh.hu
Készült: 2022. június 16.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. június 16. napján kelt, CM/10049-13/2022 számú határozattal az használatbavételi engedélyt megadta.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/10049/2022 Perkupa településen hrsz.: 485/2 ingatlanon BZ34587 Perkupa kódnevű, 30 m-es távközlési antennatartó acéltorony elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezési ügye DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. június 16. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-522 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §. - a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Miskolc, 2022. június 16.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2022. június 16.
Levétel napja: 2022. június 22.