Értesítés építési engedély megadásáról – CD/13339-4/2021. számú határozat: Kálmánháza, Petőfi-tag, GPON lefedőhálózat

Közzétéve: 2022. június 17.

Iktatószám: CD/13339-5/2022.
Tárgy: hirdetmény – Kálmánháza, Petőfi-Tag GPON lefedőhálózat létesítés 0,4kV-os oszlopsoron” építési engedélyezési eljárásának lezárásáról.
Ügyintéző: dr. Diószegi Zsanett
Tel.: (52) 522-138

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdésealapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2022. június 15. napján kelt, CD/13339-4/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2022. június 17.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/13339/2022. Kálmánháza, Petőfi-Tag GPON lefedőhálózat létesítés 0,4kV-os oszlopsoron Giganet Internet Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. 1. fszt.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. június 15. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-138 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2022. június 17.

Németh József
hatósági irodavezető