A Médiatanács 530/2022. (VI. 14.) számú döntése

A RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Pulzus Kulturális és Információs Központ Magánvállalat kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2022. június 14.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 126/2022. (II. 15.) számú döntésével a RÁDIÓÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Pulzus Kulturális és Információs Központ Magánvállalat MA-RÁDIÓÁLLANDÓ2021-248/2022. iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és engedélyezi a 2022. július 1. – 2023. június 30. közötti támogatási évre vonatkozó támogatási szerződés 2022. július 15-ig történő aláírását.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy 5 munkanapon belül a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt és a támogatási szerződést 2022. július 15. napjáig kösse meg.