A Médiatanács 532/2022. (VI. 14.) számú döntése

A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. december 23-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2022. június 14.

Ügyiratszám: 26695-25/2021.
Tárgy: a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára irányuló pályázati eljárás eredménye
Ügyintéző: személyes adat
Telefon: személyes adat

Határozat

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács) megállapítja, hogy a honlapján és hirdetményi úton 2021. december 23-án közzétett pályázati felhívással (a továbbiakban: Pályázati Felhívás) a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított pályázati eljárás (a továbbiakban: Pályázati Eljárás) eredményes.

2. A Pályázati Eljárás nyertese a Közösségi Rádiózásért Egyesület (székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 31.) pályázó.

3. A Médiatanács a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Jelen határozatot kizárólag az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője annak közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül közigazgatási perben támadhatja meg. A Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a Médiatanácshoz kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő a Médiatanácsnál. A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az azonnali jogvédelem a Fővárosi Törvényszéktől kérhető. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

Indokolás

A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 52. § (1) bekezdése alapján az 1283/2021. (XII. 21.) számú döntésével fogadta el a Pályázati Felhívás szövegét, amelyet honlapján és hirdetményi úton 2021. december 23-án tett közzé.

A pályázati ajánlatok benyújtásának napján, 2022. február 1-jén a médiaszolgáltatási lehetőség használatára az alábbi pályázók nyújtottak be pályázati ajánlatot.

A pályázók adatai
A pályázó neveA pályázó székhelye
Közösségi Rádiózásért Egyesület 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 31.
Klubrádió Zrt. 1068 Budapest, Benczúr utca 45.

A Közösségi Rádiózásért Egyesület a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség használatára közösségi jelleggel nyújtotta be pályázati ajánlatát, üzleti titok állandó megnevezéssel, önálló 24 (huszonnégy) órás médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozóan.

A Klubrádió Zrt. a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség használatára közösségi jelleggel nyújtotta be pályázati ajánlatát, üzleti titok állandó megnevezéssel, önálló 24 (huszonnégy) órás médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozóan.

I.

Az Mttv. 57. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács megvizsgálta, hogy a pályázók megfelelnek-e az alaki érvényesség feltételeinek.

 1. A Médiatanács a 240/2022. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati nyilvántartásba vette a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázót. A pályázati nyilvántartásba vételről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2022. március 8-án értesítette a Közösségi Rádiózásért Egyesületet, amely értesítést a pályázó 2022. március 9-én vett át.
 2. A Médiatanács a 241/2022. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 58. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.11.8.1. pontja alapján pályázati nyilvántartásba vette a Klubrádió Zrt. pályázót. A pályázati nyilvántartásba vételről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2022. március 8-án értesítette Klubrádió Zrt.-t, amely értesítést a pályázó 2022. március 9-én vett át.

II.

A Médiatanács ezt követően megvizsgálta, hogy a pályázók alakilag érvényes pályázati ajánlatai megfelelnek-e a tartalmi érvényesség feltételeinek, illetve mely tartalmi érvényességi feltétel tekintetében van szükség esetlegesen hiánypótlásra, illetve felvilágosítás-kérésre.

 1. A Médiatanács 385/2022. (IV. 26.) számú döntésével hiánypótlásra hívta fel a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázót arra vonatkozóan, hogy nyújtsa be az üzleti és pénzügyi tervében hivatkozott és ahhoz kapcsolódó dokumentumokat, így különösen üzleti titok.
  A Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó a Médiatanács 385/2022. (IV. 26.) számú végzését 2022. április 28-án vette át.
  A pályázó a kért hiánypótlást 2022. május 12-én érkezett beadványában nyújtotta be.
  A Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó a Médiatanács 385/2022. (IV. 26.) számú hiánypótlási végzésének határidőben, megfelelően eleget tett.
 2. A Klubrádió Zrt. pályázati ajánlata tekintetében hiánypótlási felhívásra vagy felvilágosítás kérésére nem volt szükség.

III.

A Médiatanács az Mttv. 60. §-ának megfelelően a Pályázati Felhívás 1.12. pontjában az alábbiak szerint határozta meg a Pályázati Eljárás értékelésének elveit, a pályázati ajánlatok értékelésének kategóriát és szabályait.

„1.12.2. A pályázati ajánlatok értékelésének kategóriái és az értékelés szabályai

1.12.2.1. A Médiatanács a pályázati nyilvántartásba vett, alakilag és tartalmilag érvényes pályázati ajánlatokat értékeli. A pályázati ajánlatok értékelésre kerülő kategóriái: a pályázó Pályázati Felhívás 2.5.5. és a Formanyomtatvány III. pontja szerinti műsorterve, a pályázó médiaszolgáltatási tapasztalata, a pályázó szerződéses biztosíték tekintetében a Pályázati Felhívás 2.5.8.28.1.,vagy 2.5.8.28.2. vagy 2.5.8.28.3. pontja szerinti tett vállalása, a pályázó kiegészítő médiaszolgáltatás tekintetében a Formanyomtatvány II.6. pontja szerint tett vállalása és a pályázó 2021. évre vonatkozó mérlege szerinti tőkeellátottsági mutatója.

1.12.2.2. A Médiatanács az 1.12.2.4. pontban meghatározott értékelési rendszer alapján meghatározza az érvényes pályázati ajánlatok sorrendjét.

1.12.2.3. A pályázó által elérhető pontok száma maximum 48 pont.

1.12.2.4. A Médiatanács az egyes értékelési kategóriákhoz a következő értékelési keretet rendeli:

A pályázó műsorterve összesen: maximum 38 pont

Ezen belül:

A szöveg mértéke az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) heti műsoridőben (maximum 10 pont)

 • 60% és a felett: 10 pont
 • 56%-59,9% között: 8 pont
 • 52%-55,9% között: 6 pont
 • 48%-51,9% között: 4 pont
 • 44%-47,9 % között: 2 pont

A pályázónak a szöveg mértékére tett vállalása a Pályázati Felhívás 2.5.8.24. pontja szerint tett nyilatkozata és a Pályázati Felhívás szerinti Formanyomtatvány III. 1.6. szerinti táblázata és a pályázónak az ezt alátámasztó műsorstruktúrája és a műsorstruktúrában szereplő egyes műsorszámok jellemzése alapján kerül értékelésre.

Speciális karakterisztika (maximum 5 pont)

5 pontot kap az a pályázó, amely vállalja, hogy médiaszolgáltatásának heti műsoridejében legalább 2800 (kettőezer-nyolcszáz) perc a „vételkörzetben élők kulturális igényeit kiszolgáló médiaszolgáltatás” speciális karakterisztikának megfelelő közszolgálati műsorszámot tesz közzé, amelyből legalább 2100 (kettőezer-egyszáz) perc a szöveges tartalom. A speciális karakterisztikának megfelelő műsorszám legalább 20 (húsz) perc hosszúságú, és legalább 50%-ban szöveget tartalmaz.

A pályázónak a speciális karakterisztikának megfelelő műsortartalom időtartamára tett vállalása a Pályázati Felhívás 2.5.8.25. pontja szerint tett nyilatkozata és a Pályázati Felhívás szerinti Formanyomtatvány III.1.3. szerinti táblázata és a pályázónak az ezt alátámasztó műsorstruktúrája és a műsorstruktúrában szereplő egyes műsorszámok jellemzése alapján kerül értékelésre.

Hírműsorszámok (maximum 10 pont)

5 pontot kap az a pályázó, amely pályázati ajánlatában vállalja, hogy munkanapokon, az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) napi műsoridőben legalább 9 (kilenc) alkalommal legalább 3 (három) perc egybefüggő hírműsorszámot tesz közzé.

10 pontot kap az a pályázó, amely pályázati ajánlatában vállalja, hogy munkanapokon, az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) napi műsoridőben legalább 18 (tizennyolc) alkalommal, legalább 3 (három) perc egybefüggő hírműsorszámot tesz közzé. 

A pályázónak a hírműsorszámok időtartamára tett vállalása a Pályázati Felhívás 2.5.8.26.1. vagy a 2.5.8.26.2. pontjában tett nyilatkozata és a Pályázati Felhívás szerinti Formanyomtatvány III. pontjában foglaltak alapján kerül értékelésre.

A mainstreamtől eltérő zenei művek pályázó által vállalt mértéke a zenei művek közzétételére szánt heti műsoridőben (maximum 5 pont)

 • 60,1% és a felett: 5 pont
 • 55,1% - 60%: 3 pont
 • 50,1% - 55%: 1 pont
 • 50% és az alatt: 0 pont

A pályázónak a mainstreamtől eltérő zenei művek mértékére tett vállalása a Pályázati Felhívás 2.5.8.27. pontja szerint tett nyilatkozata és a Pályázati Felhívás szerinti Formanyomtatvány III. 1.5.2. pontjában foglaltak alapján kerül értékelésre.

Műsorterv szubjektív értékelése (maximum 8 pont)

A Médiatanács szubjektíven értékelhet valamennyi a műsortervben megjelenő egyéb elemet, amelyek a Pályázati Felhívásban meghatározott értékelési kategóriák között egyébként nem szerepelnek, és amelyek a Médiatanács megítélése szerint a műsorterv tekintetében többletértéket képviselnek.

Médiaszolgáltatási tapasztalat: maximum 3 pont

A médiaszolgáltatási tapasztalat értékelése során

 • 1 pontot kap az a pályázó, amely 2012. január 1. napját követően a pályázati ajánlat benyújtásának napjáig legalább 3 (három) évig folyamatosan rendelkezik vagy rendelkezett földfelszíni rádiós kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatási jogosultsággal;
 • 2 pontot kap az a pályázó, amely 2012. január 1. napját követően a pályázati ajánlat benyújtásának napjáig legalább 3 (három) évig folyamatosan rendelkezik vagy rendelkezett földfelszíni rádiós Mttv. 66. § (5) bekezdés szerint közösségi jellegűként elismert közösségi jellegű médiaszolgáltatási jogosultsággal;
 • 3 pontot kap az a pályázó, amely 2012. január 1. napját követően a pályázati ajánlat benyújtásának napjáig legalább 3 (három) évig folyamatosan rendelkezik vagy rendelkezett Mttv. 66. § (5) bekezdés szerint közösségi jellegűként elismert, budapesti médiaszolgáltatási jogosultsággal.

Szerződéses biztosíték (óvadék vagy pénzintézet által kiállított garancia): maximum 5 pont

 • 0 pontot kap az a pályázó, amely pályázati ajánlatában vállalja, hogy nyertessége esetén a hatósági szerződés megkötését követő 15 (tizenöt) napon belül szerződéses biztosítékként a Pályázati Felhívásban megadott éves bruttó médiaszolgáltatási alapdíj öt százalékának (5%-ának) megfelelő összegű szerződéses biztosítékot (óvadékot vagy pénzintézet által kiállított garanciát) nyújt.
 • 3 pontot kap az a pályázó, amely pályázati ajánlatában vállalja, hogy nyertessége esetén a hatósági szerződés megkötését követő 15 (tizenöt) napon belül szerződéses biztosítékként a Pályázati Felhívásban megadott éves bruttó médiaszolgáltatási alapdíj tizenöt százalékának (15%-ának) megfelelő összegű szerződéses biztosítékot (óvadékot vagy pénzintézet által kiállított garanciát) nyújt.
 • 5 pontot kap az a pályázó, amely pályázati ajánlatában vállalja, hogy nyertessége esetén a hatósági szerződés megkötését követő 15 (tizenöt) napon belül szerződéses biztosítékként a Pályázati Felhívásban megadott éves bruttó médiaszolgáltatási alapdíj egynegyedének (25%-ának) megfelelő összegű szerződéses biztosítékot (óvadék vagy pénzintézet által kiállított garancia) nyújt.

A pályázónak a szerződéses biztosíték tekintetében tett vállalása a Pályázati Felhívás 2.5.8.28.1., vagy 2.5.8.28.2. vagy 2.5.8.28.3. pontja szerint tett nyilatkozata alapján kerül értékelésre.

Amennyiben a pályázó a szerződéses biztosíték tekintetében a Pályázati Felhívás értékelési előírásainál megadott szerződéses biztosítéki összeg mértékétől (5%, 15%, vagy 25%) eltérő, annál alacsonyabb százalékos vállalást tesz, a Médiatanács az eggyel alacsonyabb kategóriába eső vállalásra adható pontszám alapján értékeli a pályázó vállalását. Ebben az esetben a Médiatanács nem alkalmazza a kerekítés szabályait.

Kiegészítő médiaszolgáltatás vállalása: maximum 2 pont

A pályázó pályázati ajánlatában köteles rádió-adatrendszer (a továbbiakban: RDS) műsorazonosító kód (PI – Program Indentification) alkalmazását és RDS műsorszolgálat név (PS – Program Service name) megjelenítését vállalni.

 • 1 pontot kap az a pályázó, amely pályázati ajánlatában az RDS PI és PS mellett további 1 (egy) RDS szolgáltatást vállal.
 • 2 pontot kap az a pályázó, amely pályázati ajánlatában az RDS PI és PS mellett legalább további 2 (kettő) RDS szolgáltatást vállal.

A pályázónak a kiegészítő médiaszolgáltatásokra tett vállalása a Pályázati Felhívás szerinti Formanyomtatvány II.6. pontjában szereplő adatok alapján kerül értékelésre.

Az értékelés során a Médiatanács a nem egész számok esetében a kerekítés általános szabályait (nem egész szám esetén öt tized és afölött felfelé kerekítve egész számra) alkalmazza, kivéve a pályázó által a szöveg mértékére és a mainstreamtől eltérő zenei művek mértékére megtett vállalásokat, amely esetekben – a kerekítés általános szabályai szerint – egy tizedesjegyig kerekít.

A pályázati ajánlatokat a Pályázati Felhívásban meghatározottaktól eltérően értékelni nem lehet.

1.12.2.5. A Médiatanács az alakilag, illetve tartalmilag érvénytelen pályázati ajánlatokat nem értékeli.

1.12.2.6. A Médiatanács a Pályázati Felhívásban meghatározott szempontok, értékelési kategóriák és pontszámok alapján értékeli az alakilag és tartalmilag érvényes pályázati ajánlatokat.

1.12.2.7. A Médiatanács a pályázati ajánlatok 1.12.2.2. pont szerinti sorrendjének megállapítását követően megállapítja a Pályázati Eljárás nyertesét. A Pályázati Eljárás nyertese a legmagasabb pontszámot elérő pályázati ajánlatot benyújtó pályázó.”

A fentiek alapján a Médiatanács a Pályázati Felhívás 1.12.2.4. pontja szerint pontozással értékelte a Közösségi Rádiózásért Egyesület és a Klubrádió Zrt. pályázati ajánlatát.

1. A Médiatanács a pályázók műsortervét a Pályázati Felhívás 1.12.2.4. pontja alapján az alábbiak szerint értékelte:

1.1. A szöveg mértéke az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) heti műsoridőben (maximum 10 pont)

A Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó nyilatkozatában az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) heti műsoridőben a szöveg mértékére vonatkozóan üzleti titok vállalást tett.

A Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó szöveg mértékére tett vállalása a Pályázati Felhívás szerint 10 pontot ér.

A Klubrádió Zrt. pályázó nyilatkozatában az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) heti műsoridőben a szöveg mértékére vonatkozóan üzleti titok vállalást tett.

A Klubrádió Zrt. pályázó szöveg mértékére tett vállalása a Pályázati Felhívás szerint 10 pontot ér.

1.2. Speciális karakterisztika (maximum 5 pont)

A Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó vállalta, hogy médiaszolgáltatásának heti műsoridejében legalább üzleti titok perc, a „vételkörzetben élők kulturális igényeit kiszolgáló médiaszolgáltatás” speciális karakterisztikának megfelelő közszolgálati műsorszámot tesz közzé, amelyből legalább üzleti titok perc a szöveges tartalom, valamint tudomásul vette, hogy a műsorszámok csak akkor vehetők figyelembe speciális karakterisztikájú műsorszámként, ha a speciális karakterisztikának megfelelő műsorszám legalább üzleti titok perc hosszúságú, és legalább üzleti titok szöveget tartalmaz.

A pályázónak a speciális karakterisztikára vonatkozó vállalása a Pályázati Felhívás szerint 5 pontot ér.

A Klubrádió Zrt. pályázó vállalta, hogy médiaszolgáltatásának heti műsoridejében legalább üzleti titok perc, a „vételkörzetben élők kulturális igényeit kiszolgáló médiaszolgáltatás” speciális karakterisztikának megfelelő közszolgálati műsorszámot tesz közzé, amelyből legalább üzleti titok perc a szöveges tartalom, valamint tudomásul vette, hogy a műsorszámok csak akkor vehetők figyelembe speciális karakterisztikájú műsorszámként, ha a speciális karakterisztikának megfelelő műsorszám legalább üzleti titok perc hosszúságú, és legalább üzleti titok szöveget tartalmaz.

A pályázónak a speciális karakterisztikára vonatkozó vállalása a Pályázati Felhívás szerint 5 pontot ér.

1.3. Hírműsorszámok (maximum 10 pont)

A Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó vállalta, hogy munkanapokon, az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) napi műsoridőben legalább üzleti titok alkalommal, legalább üzleti titok perc egybefüggő hírműsorszámot tesz közzé. 

A pályázónak a hírműsorszámok időtartamára tett vállalása a Pályázati Felhívás szerint 10 pontot ér.

A Klubrádió Zrt. pályázó vállalta, hogy munkanapokon, az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) napi műsoridőben legalább üzleti titok alkalommal, legalább üzleti titok perc egybefüggő hírműsorszámot tesz közzé. 

A pályázónak a hírműsorszámok időtartamára tett vállalása a Pályázati Felhívás szerint 10 pontot ér.

1.4. A mainstreamtől eltérő zenei művek pályázó által vállalt mértéke a zenei művek közzétételére szánt heti műsoridőben (maximum 5 pont)

A Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó vállalta, hogy médiaszolgáltatásában a zenei művek közzétételére szánt heti műsoridő üzleti titok tesz közzé a mainstreamtől eltérő zenei műveket.

A pályázónak a mainstreamtől eltérő zenei művek mértékére tett vállalása a Pályázati Felhívás szerint 5 pontot ér.

A Klubrádió Zrt. pályázó vállalta, hogy médiaszolgáltatásában a zenei művek közzétételére szánt heti műsoridő üzleti titok tesz közzé a mainstreamtől eltérő zenei műveket.

A pályázónak a mainstreamtől eltérő zenei művek mértékére tett vállalása a Pályázati Felhívás szerint 5 pontot ér.

1.5. A pályázók műsortervének szubjektív értékelése (maximum 8 pont)

A Médiatanács a Pályázati Felhívás 1.12.2.4. pontja alapján a pályázók műsortervének szubjektív értékelése során kiemelten fontosnak tartotta, hogy a tervezett médiaszolgáltatásban minél magasabb legyen a nem ismételt, új tartalom mértéke. A Médiatanács ezért a Pályázati Felhívás 1.12.2.4. pontja alapján a pályázók műsortervének szubjektív értékelése során a pályázóknak az ismétlések tekintetében az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) heti műsoridőre vonatkozóan tett vállalását vizsgálta és értékelte.

A maximális 8 (nyolc) ponttal azt a pályázati ajánlatot értékelte a Médiatanács, amely az ismétlések maximális mértékére az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) heti műsoridő vonatkozásában a legalacsonyabb vállalást tette, a másik pályázó pedig vállalásának ehhez viszonyított arányában kapott pontot.

A szubjektív értékelés során így a Médiatanács a pályázók alábbi vállalásait vette figyelembe.

A Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó a pályázati ajánlatában az ismétlések maximális mértékére az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) heti műsoridő vonatkozásában üzleti titok vállalást tett.

A Klubrádió Zrt. pályázó a pályázati ajánlatában az ismétlések maximális mértékére az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) heti műsoridő vonatkozásában üzleti titok vállalást tett.

A pályázók vállalásaiért adható pontszám a következők szerint került kiszámításra. Az ismétlések vonatkozásában tett legalacsonyabb vállalás, azaz jelen esetben a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó üzleti titok vállalása éri a kategóriában adható maximális, azaz 8 (nyolc) pontot.

A Klubrádió Zrt. pályázó vállalására adható pontszám kiszámításánál a Médiatanács az arányosítás keretében 100%-ból kivonta mindkét pályázó komplementer százalékos vállalását, majd a két értéket osztotta el egymással úgy, hogy a kisebb érték került elosztásra a nagyobbal, végül a megkapott értéket szorozta meg a maximálisan adható pontszámmal, azaz: (100-30) / (100-22,22) x 8 = 7,2.

A Médiatanács az ismétlések mértékére tett vállalások értékelése során a fent részletezetteket figyelembe véve a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó vállalását 8 (nyolc) ponttal, a Klubrádió Zrt. pályázó vállalását pedig 7 (hét) ponttal értékelte.

2. A Médiatanács a pályázók médiaszolgáltatási tapasztalatát a Pályázati Felhívás 1.12.2.4. pontja alapján az alábbiak szerint értékelte:

A Közösségi Rádiózásért Egyesület 2017. február 18-tól 2021. május 2-ig rendelkezett a Budapest 87,6 MHz, az Mttv. 66. § (5) bekezdés szerint közösségi jellegűként elismert kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal.

A pályázó médiaszolgáltatási tapasztalata a Pályázati Felhívás szerint 3 pontot ér.

A Klubrádió Zrt. 2014. február 14-től 2021. február 14-ig rendelkezett a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű, az Mttv. 66. § (5) bekezdés szerint közösségi jellegűként elismert rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal.

A pályázó médiaszolgáltatási tapasztalata a Pályázati Felhívás szerint 3 pontot ér.

3. A Médiatanács a pályázók szerződéses biztosíték tekintetében tett vállalásait a Pályázati Felhívás 1.12.2.4. pontja alapján az alábbiak szerint értékelte:

A Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó pályázati ajánlatában vállalta, hogy nyertessége esetén a hatósági szerződés megkötését követő 15 (tizenöt) napon belül szerződéses biztosítékként a Pályázati Felhívásban megadott éves bruttó médiaszolgáltatási alapdíj üzleti titok megfelelő összegű óvadékot nyújt.

A pályázó szerződéses biztosíték tekintetében tett vállalása a Pályázati Felhívás szerint 5 pontot ér.

A Klubrádió Zrt. pályázó pályázati ajánlatában vállalta, hogy nyertessége esetén a hatósági szerződés megkötését követő 15 (tizenöt) napon belül szerződéses biztosítékként a Pályázati Felhívásban megadott éves bruttó médiaszolgáltatási alapdíj üzleti titok megfelelő összegű óvadékot nyújt.

A pályázó szerződéses biztosíték tekintetében tett vállalása a Pályázati Felhívás szerint 5 pontot ér.

4. A Médiatanács a pályázók kiegészítő médiaszolgáltatások tekintetében tett vállalásait a Pályázati Felhívás 1.12.2.4. pontja alapján az alábbiak szerint értékelte:

A Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó a pályázati ajánlatában a kötelező RDS PI (műsorazonosító kód) és RDS PS (műsornév) kiegészítő médiaszolgáltatás mellett üzleti titok kiegészítő szolgáltatások nyújtását vállalta, amely a Pályázati Felhívás alapján 2 pontot ér.

A Klubrádió Zrt. pályázó a pályázati ajánlatában a kötelező RDS PI (műsorazonosító kód) és RDS PS (műsornév) kiegészítő médiaszolgáltatás mellett üzleti titok kiegészítő szolgáltatások nyújtását vállalta, amely a Pályázati Felhívás alapján 2 pontot ér.

A Médiatanács a Pályázati Felhívás 1.12.2.4. pontjában meghatározott szempontok, értékelési kategóriák és pontszámok alapján értékelte az alakilag és tartalmilag érvényes pályázati ajánlatokat, és a Pályázati Felhívás 1.12.2.2. pontja alapján megállapította a pályázati ajánlatok alább ismertetett sorrendjét.

A pályázati ajánlatok pontozása
PályázóMűsorterv (max. 38 pont /10+5+10+5+8/)Médiaszolgáltatási tapasztalat (max. 3 pont)Szerződéses biztosíték (óvadék vagy pénzintézet által kiállított garancia) (max. 5 pont)Kiegészítő médiaszolgáltatás (max. 2 pont)Összpontszám
A szöveg mértéke az éjszakai órák nélküli (05.00-23.00) heti műsoridőben (max. 10 pont)Speciá-lis karakterisztika (max. 5 pont)Hírműsorszámok (max. 10 pont)A main-streamtől eltérő zenei művek pályázó által vállalt mértéke a zenei művek közzétételére szánt heti műsoridőben (max. 5 pont)Műsorterv szubjektív értékelése (max. 8 pont)
Közösségi Rádiózásért Egyesület 10 pont 5 pont 10 pont 5 pont 8 pont 3 pont 5 pont 2 pont 48 pont
Klubrádió Zrt. 10 pont 5 pont 10 pont 5 pont 7 pont 3 pont 5 pont 2 pont 47 pont

A legmagasabb pontszámot elérő pályázó fentiek alapján a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó.

A Pályázati Felhívás 1.12.2.7. pontja szerint:

„1.12.2.7. A Médiatanács a pályázati ajánlatok 1.12.2.2. pont szerinti sorrendjének megállapítását követően megállapítja a Pályázati Eljárás nyertesét. A Pályázati Eljárás nyertese a legmagasabb pontszámot elérő pályázati ajánlatot benyújtó pályázó.”

Az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Médiatanács hatósági határozatban állapítja meg a Pályázati Eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát, és eredményesség esetén a Pályázati Eljárás nyertesét.

Erre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapította, hogy a honlapján és hirdetményi úton 2021. december 23-án közzétett Pályázati Felhívással a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára megindított Pályázati Eljárás eredményes és annak nyertese az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó.

IV.

A Médiatanács a Pályázati Felhívást közösségi jelleggel tette közzé.

Ennek megfelelően a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó pályázati ajánlatát a Budapest 92,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára nyújtotta be, a Pályázati Felhívás és az Mttv. előírásainak megfelelően.

A Médiatanács megállapította, hogy a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó pályázati ajánlata szerinti médiaszolgáltatása a közösségi médiaszolgáltatás Mttv. 66. §-a és a Pályázati Felhívás 2.5.6 pontja szerinti feltételeknek megfelel.

Az Mttv. 66. § (5) bekezdése szerint a helyi vagy körzeti médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatásként való elismerése a Médiatanács által az Mttv. alapján indított – médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló – pályázati eljárásban hozott, pályázati nyertességről szóló döntésében vagy a Médiatanácsnál külön e célból kezdeményezett eljárásban, a Médiatanács határozata alapján történik meg.

A fentiekre tekintettel a Médiatanács a rendelkező rész 3. pontjában foglaltaknak megfelelően úgy döntött, hogy a Közösségi Rádiózásért Egyesület pályázó 2022. február 1-jén benyújtott pályázati ajánlata szerinti Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatását az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el.

A Médiatanács döntését az Mttv. 48. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése és 144. § (1) bekezdése alapján hatósági eljárásban hozta meg.

Az Mttv. 62. § (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján, a Médiatanács hatósági határozatban állapítja meg a pályázati eljárás eredményes, vagy eredménytelen voltát, és eredményesség esetén a pályázati eljárás nyertesét.

Az Mttv. 62. § (3) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.12.3.3. pontja szerint nyertessé kizárólag olyan pályázó nyilvánítható, amely a pályázati ajánlat benyújtásától kezdve folyamatosan megfelelt az Mttv.-ben és a Pályázati Felhívásban meghatározott személyi, részvételi feltételeknek.

A Médiatanács hatásköre és illetékessége az Mttv. 48. § (3) bekezdésén, a 132. § b) pontján és a 182. § h) és l) pontján alapul.

A Médiatanács döntését az Mttv. 62. § (4) bekezdése alapján a Pályázati Felhívással azonos helyen és módon nyilvánosan közzéteszi.

Az Mttv. 63. § (1) bekezdése alapján a Médiatanács jelen határozat közlésével egyidejűleg a Pályázati Eljárás nyertesével való hatósági szerződéskötés érdekében hivatalból hatósági eljárást indít. E hatósági eljárás ügyintézési határideje 45 (negyvenöt) nap, amely jelen határozat kézhezvételét követő napon kezdődik.

Az Mttv. 63. § (2) bekezdése alapján amennyiben a hatósági szerződéskötésre irányuló hatósági eljárásban a pályázat nyertese nem vesz részt, vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza, az Mttv. 63 § (1) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidőn túl a szerződés nem köthető meg, ez esetben a Médiatanács az eljárás megindításától számított 45. (negyvenötödik) napon az eljárást megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.

Az Mttv. 63. § (5) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv. 187. § szerint bírságot szabhat ki, amennyiben a nyertes pályázó a pályázati ajánlatát visszavonja, vagy a hatósági szerződést nem köti meg. Az Mttv. 63. § (6) bekezdése alapján a Médiatanács a bírság kiszabása mellett a pályázati ajánlat visszavonásából, a hatósági szerződés megkötésének akadályozásából származó valamennyi költség viselésére, megfizetésére is kötelezheti a nyertes pályázót.

Az Mttv. 54. §-a, valamint a Pályázati Felhívás 1.9.6. pontja szerint a pályázó nyertessége esetén a pályázati díj 80%-a az óvadéki összegbe beleszámít.

Az Mttv. 62. § (8) bekezdése és a Pályázati Felhívás 1.9.8. pontja szerint az alakilag és tartalmilag érvényes, de nyertessé nem nyilvánított pályázati ajánlat esetén a megfizetett pályázati díj 80%-a visszajár.

A fellebbezés kizártságáról történő tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. §-án, a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 114. §-án, az Mttv. 163. § (1)-(3) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, a 13. § (3) bekezdés aa) pontján, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) pontján, az 50. § (1) bekezdésén és a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul.

A Pályázati Eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2022. június 14.

A Médiatanács nevében

Dr. Koltay András
elnök