A Médiatanács 534/2022. (VI. 14.) számú döntése

A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban 2021. december 3-án 06:03:34 órai kezdettel sugárzott „Balázsék” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. június 14.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Radio Plus Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Rádió 1 állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2021. december 3. napján sugárzott „Balázsék” című műsorszámával megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (5) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést, ezért

  1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 3.650.000,- Ft bírsággal sújtja;
  2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 100.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.