A Médiatanács 536/2022. (VI. 14.) számú döntése

Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2022. márciusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a Vasi Friss Rádió Kft. által üzemeltetett 97,7 Rádió 1 állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű (Szombathely 97,7 MHz) médiaszolgáltatáson]

Hatósági döntés dátuma: 2022. június 14.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Vasi Friss Rádió Kft. az általa üzemeltetett 97,7 Rádió 1 állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű (Szombathely 97,7 MHz), kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. március 9-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.
  2. A Médiatanács felkéri a Hivatalt a Médiaszolgáltató vonatkozásában – 2022. március 15-ét követően – egy újabb adásnap vizsgálatára.