A Médiatanács 539/2022. (VI. 14.) számú döntése

A Media Vivantis Zrt. által üzemeltetett Life TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2022. március 22-én és április 15-én 19 órától sugárzott „Lángelmék” című műsorszámok vizsgálata [az Smtv. 14. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2022. június 14.

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.