Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CE/14462-3/2022. számú határozat: Kisújszállás - Ecsegfalva között tervezett DIGI földalatti optikai kábelhálózat

Közzétéve: 2022. június 21.

Iktatószám: CE/14462-3/2022.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: dr. Nemenz András
Tel.: 06-62/568-300
Készült: 2022.06.20.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.), Kisújszállás - Ecsegfalva között épülő földalatti optikai hálózat II. ütem (a Hortobágy-Berettyó főcsatorna keresztezése) használatbavétele tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

Az eljáró hatóság:         Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Ügyintéző neve:            dr. Nemenz András
Az ügy száma:  CE/14462/2022.
Az ügy tárgya:  Kisújszállás - Ecsegfalva között épülő földalatti optikai hálózat II. ütem (a Hortobágy-Berettyó főcsatorna keresztezése)
Kérelmező:       DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)
Az ügy jellegétől függő hatásterület:      Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában
(6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hivatali időben, a fenti telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet 1. §- a és 1. sz. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján is.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

 Kiadmányozta:  Szabó Tibor hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Szegeden, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022.06.21.

Levétel napja: 2022.06.27.