Értesítés fennmaradási engedélykérelem elutasításáról – EE/10420-33/2022 – Budaörs Zengő Kültéri Állomás

Közzétéve: 2022. június 23.

Iktatószám: EE/10420-33/2022.
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
E-mail: botlik.gergo@nmhh.hu
Tel.: 72/508-845
Készült: 2022. 06.21.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. június 21. napján kelt, EE/10420-32/2022 számú határozattal a fennmaradási engedély megadására irányuló kérelmét elutasítja.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2022. június 22.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljáró hatóság:     Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Ügyintéző neve:        Botlik Gergő
Az ügy száma:           EE/10420/2022
Az ügy tárgya:           1724 Budaörs Zengő Kültéri Állomás EOV X: 235 883, EOV Y: 643 248; 2040 Budaörs, Víztorony u. 21. HRSZ.: 1635
Kérelmező:     Vantage Towers Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
Az ügy jellegétől függő hatásterület:          Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. június 21. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00), az 1/429 8640 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A 75/2008. (IV.3.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. §. (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. A hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022. 06. 22.

Levétel napja: 2022. 06. 27.