Értesítés építési engedély megadásáról – CD/12888-5/2022.: Levelek GPON optikai hálózat építése

Közzétéve: 2022. június 23.

Iktatószám: CD/12888-5/2022
Tárgy: HIRDETMÉNY „Levelek GPON optikai hálózat építése 1. Hálózatépítés meglévő infrastruktúrán és 100 m alatti új nyomvonalakon” építési engedélye.
Ügyintéző: dr. Dezső Angéla
Tel.: (52) 522-137

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben..

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. június 20. napján kelt, CD/12888-4/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2022. június 21.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Ügyintéző neve: dr. Dezső Angéla
Az ügy száma: CD/12888/2022
Az ügy tárgya: Levelek GPON optikai hálózat építése 1. Hálózatépítés meglévő infrastruktúrán és 100 m alatti új  nyomvonalakon
Kérelmező: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2022. június 20. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-137 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2022. június 20.

Németh József
hatósági irodavezető