A Médiatanács 562/2022. (VI. 28.) számú döntése

Az Mttv. 42. § hatálya alá tartozó helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése [Szentendrei Médiaközpont Kft. (TV Szentendre)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. június 28.

  1. A Médiatanács a Szentendrei Médiaközpont Kft. (TV Szentendre) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában.
  2. A Médiatanács végzésében felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy beszámolási kötelezettségének 8 napon belül tegyen eleget.