A Médiatanács 567/2022. (VI. 28.) számú döntése

Az LBK Rock Kft. által üzemeltetett FM 103.9 – A ROCK állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 103,9 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. április 18-24. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. június 28.

A Médiatanács megállapítja, hogy az LBK Rock Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett FM 103.9 – A ROCK állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 103,9 MHz) kereskedelmi jellegű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2022. április 18-24. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.