A Médiatanács 585/2022. (VII. 5.) számú döntése

Az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2022. március 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Mária Rádió Frekvencia Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (Mária Rádió Frekvencia Kft. – Ajka 93,2 MHz)

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 5.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség legkorábban 2022. november 25. napjától történő használatára 2022. március 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 522/2022. (VI. 7.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Mária Rádió Frekvencia Kft., és a 8544‑8/2022. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdésé, 64. § (4) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Mária Rádió Frekvencia Kft.-vel a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően, az Ajka 93,2 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, jóváhagyva a Mária Rádió Frekvencia Kft. Zalaegerszeg 104,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítését az Ajka 93,2 MHz médiaszolgáltatási jogosultsággal.