A Médiatanács 611/2022. (VII. 12.) számú döntése

Korlátos erőforrást használó lineáris rádiós médiaszolgáltatók 2021. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárások lezárása (Magyar Múzsa Kft.)

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 12.

A Médiatanács a 445/2022. (V. 17.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a Magyar Múzsa Kft. az Esztergom 97,4 MHz + Piliscsaba 104,2 MHz + Dömös 104,9 MHz médiaszolgáltatása tekintetében a 2021. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 21. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti, az 5 (öt) évnél nem régebben nyilvánosságra került magyar zenei művek vagy 5 (öt) évnél nem régebben készült magyar zenei hangfelvételekre vonatkozó műsorkvóta kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az előterjesztés I. számú mellékletében foglalt végzés szerint az Mttv. 187. §-ban meghatározott bírság jogkövetkezmény alkalmazásával 15.000,- Ft bírsággal sújtja.