A Médiatanács 613/2022. (VII. 12.) számú döntése

Korlátos erőforrást használó lineáris rádiós médiaszolgáltatók 2021. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárások lezárása (Mária Rádió Frekvencia Kft.)

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 12.

A Médiatanács a 447/2022. (V. 17.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a Mária Rádió Frekvencia Kft. hatósági szerződés alapján működő rádiós médiaszolgáltatásai összesített műsoridejének átlagában a 2021. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 21. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti, az 5 (öt) évnél nem régebben nyilvánosságra került magyar zenei művek, vagy 5 (öt) évnél nem régebben készült magyar zenei hangfelvételekre vonatkozó műsorkvóta kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az előterjesztés III. számú mellékletében foglalt végzés szerint az Mttv. 187. §-ban meghatározott bírság jogkövetkezmény alkalmazásával 105.000,- Ft bírsággal sújtja.