A Médiatanács 629/2022. (VII. 12.) számú döntése

Lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók 2021. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárások lezárása [AGORA SAVARIA Nonprofit Kft. (Szombathelyi Televízió)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 12.

A Médiatanács a 461/2022. (V. 17.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy az AGORA SAVARIA Nonprofit Kft. a Szombathelyi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében a 2021. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől 5 (öt) évnél nem régebben beszerzett európai művekre és a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől 5 (öt) évnél nem régebben beszerzett magyar művekre vonatkozó műsorkvóta kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. §-ban meghatározott bírság jogkövetkezmény alkalmazásával 60.000,- Ft bírsággal sújtja.