A Médiatanács 634/2022. (VII. 12.) számú döntése

Lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatók 2021. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárások lezárása [Vodafone Magyarország Zrt. (Filmtár; Videoklub)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 12.

A Médiatanács a 470/2022. (V. 17.) számú döntésével az Mttv. 20. § (2) bekezdésében foglalt műsorkvóta kötelezettség 2021. évi teljesítésének vizsgálata tárgyában a Vodafone Magyarország Zrt. Filmtár és Videoklub megnevezésű médiaszolgáltatásai tekintetében megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált.