A Médiatanács 656/2022. (VII. 19.) számú döntése

A TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. február 5-én sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 19.

A Médiatanács megállapítja, hogy a TELIN Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2022. február 5-én sugárzott műsorában egy alkalommal megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 10. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 10.000,- Ft bírsággal sújtja.