A Médiatanács 680/2022. (VII. 26.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2022. január 1. - május 31.) tárgyban [Csokonai Nonprofit Kft. (XV TV)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 26.

A Médiatanács hatósági eljárást indít a Csokonai Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése tárgyában, a médiaszolgáltató XV TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében.