A Médiatanács 683/2022. (VII. 26.) számú döntése

A Mediaworks Hungary Zrt. által kiadott Metropol elnevezésű nyomtatott sajtótermékben 2021. augusztus 25-én megjelent „Olvasóink panaszai alapján: Itt a nagy koldustérkép! Hol zaklatják a kéregetők a járókelőket?” című és a METROPOL.hu elnevezésű internetes sajtótermékben ugyancsak 2021. augusztus 25-én publikált „Olvasóink küldték: mutatjuk, hol zaklatják a kéregetők a járókelőket – itt a budapesti koldustérkép!” című cikkeket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (2) bekezdés megsértése; az Smtv. 14. § (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 26.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. médiatartalom-szolgáltató a Metropol elnevezésű nyomtatott sajtótermékben 2021. augusztus 25-én megjelent „Olvasóink panaszai alapján: Itt a nagy koldustérkép! Hol zaklatják a kéregetők a járókelőket?” című és a METROPOL.hu elnevezésű internetes sajtótermékben ugyancsak 2021. augusztus 25-én közölt „Olvasóink küldték: mutatjuk, hol zaklatják a kéregetők a járókelőket – itt a budapesti koldustérkép!” című cikkek közzétételével megsértette az Smtv. 17. § (2) bekezdését, és ezért
  1. az Mttv. 187. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Médiatartalom-szolgáltatót az alábbi közlemény közzétételére kötelezi:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a Médiatartalom-szolgáltató a Metropol elnevezésű nyomtatott sajtótermékben 2021. augusztus 25-én megjelent „Olvasóink panaszai alapján: Itt a nagy koldustérkép! Hol zaklatják a kéregetők a járókelőket?” című, valamint a METROPOL.hu elnevezésű internetes sajtótermékben szintén 2021. augusztus 25-én publikált „Olvasóink küldték: mutatjuk, hol zaklatják a kéregetők a járókelőket – itt a budapesti koldustérkép!” című cikkek közlésével  megsértette a kirekesztésre alkalmas médiatartalmak közzétételét tiltó törvényi rendelkezést, mert a fedélnélkülieket megbélyegezve, a velük szemben a társadalomban meglévő sztereotípiákat és ellenszenvet erősítve állította, hogy a budapesti közterületeken megjelent, a járókelőket zaklató, szervezett koldusbandák a hajléktalanok csoportjaiból jönnek létre.”

A közleményt a Médiatartalom-szolgáltató a jogsértést megvalósító internetes sajtóterméke honlapjának nyitóoldalán úgy köteles közzétenni a határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig folyamatosan.

  1. az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Médiatartalom-szolgáltatót a nyomtatásban megjelent cikk esetében 100 000 Ft, az internetes tartalom esetében pedig 150 000 Ft, azaz összesen 250 000 Ft bírság megfizetésére kötelezi.
  1. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy ugyanezen médiatartalmak közzétételével a Médiatartalom-szolgáltató nem sértette meg az Smtv. 14. § (2) bekezdését.
  2. A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. §-ának megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.