A Médiatanács 688/2022. (VII. 26.) számú döntése

Az ATV Zrt. által üzemeltetett Magyar ATV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2022. május 25-31. közötti műsorának hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének, valamint az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának és (2) bekezdésének vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2022. július 26.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít az ATV Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a Magyar ATV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2022. május 25-én 8:03:18-tól sugárzott „Start+” és a 2022. május 28-án 11:40:40-től sugárzott „Pro Car” című műsorszámokkal összefüggésben az Smtv. 20. § (9) bekezdésének, a 2022. május 25-én 8:03:18-tól sugárzott „Start+” és a 2022. május 29-én 16:33:50-től sugárzott „Hazahúzó” című műsorszámokkal összefüggésben az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjának, továbbá a 2022. május 30-án 8:01:59-től sugárzott „Start+” című műsorszámmal összefüggésben az Mttv. 31. § (2) bekezdés vélelmezett megsértése tárgyában.

A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a 2022. május 25-én sugárzott Start+ című műsorszámban a Vertim kapszulát és a 2022. május 29-én sugárzott Hazahúzó című műsorszámban a Zeke Családi Manufaktúrát termékmegjelenítésről szóló megállapodás alapján szerepeltette-e a műsorszámban. Ha igen, csatolja az erről szóló megállapodásokat, valamint terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.