Értesítés építési engedély megadásáról – CM/13929-5/2022. számú határozat: Magyar Telekom – Rental 2,, Borsodbóta település, helyi GPON-hálózat

Közzétéve: 2022. augusztus 5.

Iktatószám: CM/13929-8/2022.
Tárgy: hirdetmény – G.Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. Magyar Telekom – Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügye
Ügyintéző: Kavalecz Lajos
Tel.: 46/555-532

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. június 30. napján kelt, CM/13929-5/2022. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/18819/2019. Magyar Telekom – Rental 2, Borsodbóta település, helyi GPON hálózat építése elektronikus hírközlési építmény építési engedélyezési ügye G.Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út. 141.)

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-532 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett.

A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2022. augusztus 5.

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2022. augusztus 5.
Levétel napja: 2022. augusztus 23.