Értesítés bontási engedély megadásáról – CS/15039-16/2022. számú határozat: a „Szombathely 7” elnevezésű antennatartó torony

Közzétéve: 2022. augusztus 8.

Iktatószám: CS/15039-17/2022
Tárgy: közlemény – Szombathely 7” jelű antennatartó torony (9700 Szombathely Mikes K. u. 3. 6614/4 hrsz.) bontása
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Tel.: (99) 518-531

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)bekezdésealapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a „Szombathely 7” jelű antennatartó torony (9700 Szombathely Mikes K. u. 3. 6614/4 hrsz.) tárgyú bontási engedély megadásáról.

A kifüggesztés dátuma: 2022. augusztus 8.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/15039/2022 „Szombathely 7” jelű antennatartó torony bontása Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/519-500 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján az eljárás során meghozott döntésekről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (7) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban”