Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – EE/17637-3/2022. számú határozat: Páty–M1 összekötő út, Páty nyugati elkerülő szakasz, DIGI Kft.-hálózat átalakítása

Közzétéve: 2022. augusztus 12.

Iktatószám: EE/17637-4/2022
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: dr. Papp Zoltán
Tel.: 468 0604
E-mail: papp.zoltán@nmhh.hu
Készült: 2022. augusztus 11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2022. augusztus 11. napján kelt EE/17637-3/2022 számú határozattal a(z) használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2022. augusztus 12.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/17637/2022 Páty település és M1 autópálya közötti összekötő út létesítése, Páty nyugati elkerülő út szakasz, Digi távközlési hálózat átalakítása - Meglévő oszlopsoron történő építés: Kölcsey utca (0182 Hrsz.), Rákóczi utca (03 Hrsz. ), Elkerülő út (0202, 04/4 Hrsz.), kivett terület (04/1, 1848/5, 1693 Hrsz.) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.. (1134 Budapest, Váci út 45.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 1-468-07-57 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság honlapján is (nmhh.hu) hirdetőtábláján is.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.