Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CE/18453/2022: Hódmezővásárhely–Szikáncs optikai hálózat, 1/D.

Közzétéve: 2022. augusztus 15.

Iktatószám: CE/18453-4/2022.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: dr. Takácsné dr. Barka Dóra
Tel.: 06-62/568-300
Készült: 2022. 08. 12.

A Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdésealapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a 1/D. Hódmezővásárhely–Szikáncs optikai hálózat építés tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés dátuma: 2022. augusztus 15.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/18453/2022. 1/D. Hódmezővásárhely–Szikáncs optikai hálózat építés Oros-Com Kft. (5900 Orosháza, Nagyatádi utca 43.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hivatali időben, a 06-62/568-300 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § – a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket – a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu). 

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Szabó Tibor hatósági irodavezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Szegeden, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.        

Kifüggesztés napja: 2022.08.15.
Levétel napja: 2022.08.21.