Értesítés építési engedély érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárás megindulásáról – CS/18526/2022: Tata 7, 30 méteres, ragasztott fa torony

Közzétéve: 2022. augusztus 15.

Iktatószám: CS/18526-3/2022
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Tel: (99) 518-531
email-cím:kirchner.ferencne@nmhh.hu
Készült: 2022. 08. 15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a Tata 7. Magyar Telekom Nyrt. 30 m-es ragasztott fa torony (Tata 4142/10 hrsz) építésére kiadott CS/18904-24/2019 számú építési engedély érvényességének meghosszabbítására irányuló engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés dátuma: 2022. augusztus 15.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/18526/2022 Tata 7. Magyar Telekom Nyrt. 30 m-es ragasztott fa torony (Tata 4142/10 hrsz) Magyar Telekom Nyrt. (székhely:1097 Budapest Könyves K. krt. 36).

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) a 99/519-500 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.