Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – EE/18709/2022: „4067 Cegléd Újvárosi temető” kódnevű állomás

Közzétéve: 2022. augusztus 18.

Iktatószám: EE/18709-2/2022
Tárgy: hirdetmény
Készült: 2022. 08. 18.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket „4067 Cegléd Újvárosi temető” Vantage állomás létesítése tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/18709/2022 „4067 Cegléd Újvárosi temető” Vantage állomás létesítése (Cegléd, hrsz:5719/15) Vantage Towers Zrt. (Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) hivatali időben, a 1-4298615 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.
Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket – a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   bekezdés szerint az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Karóczkainé Auer Ágnes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022. 08. 18.
Levétel napja: 2022. 08. 23.