A Médiatanács 710/2022. (VIII. 30.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [dtm Media Hungary Kft. (Nagykanizsa 95,6 MHz – helyi)]

Hatósági döntés dátuma: 2022. augusztus 30.

A Médiatanács a dtm Media Hungary Kft. (Nagykanizsa 95,6 MHz) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2021. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megsértette, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra.